Conservarea patrimoniului național prin fidelitate tradițională și misionară

Conservarea patrimoniului național prin fidelitate tradițională și misionară

Conservarea patrimoniului național prin fidelitate tradițională și misionară

 

 

          S-a finalizat cea de-a doua etapă a picturii în tehnica frescă bisericii parohiei Sfântul și Dreptul Simeom și Sfânta Prorociță Ana din localitatea Pescara. Pictura este de inspirație bizantină, dar se adresează omului de astăzi. Proiectul iconografic a fost aprobat de Comisia de Pictură a Patriarhiei Române. Lucrarea în tehnica “al fresco”, a fost încredințată pictorului bisericesc Sorin Efros. Pentru alcătuirea programului iconografic s-a avut în vedere destinaţia bisericii - biserică ortodoxă de mir -, structura arhitecturală a monumentului şi hramul bisericii.       

        Pictura murală a bisericilor ortodoxe urmăreşte să integreze totul în misterul liturgic în aşa fel încât, în afara sfintelor slujbe, tot ceea ce este în biserică este în aşteptarea Sfintelor Taine. Dar această aşteptare (deasemenea sfântă deoarece este aproape întru totul plină de prezenţă divină) constituie un efect al acţiunii icoanelor asupra sufletelor. Astfel, în  Biserica Ortodoxă, toată iconografia acesteia este ordonată şi adunată într-un cosmos liturgic, în care toată suflarea laudă pe Domnul. 

                    Pictura bisericilor ortodoxe nu este doar un simplu mijloc de decorare ale acestor locaşuri sfinte pentru satisfacerea simţului estetic al privitorului, ci constituie o întreagă teologie şi dogmă în imagini cu un important rol catehetic(instructiv didactic). Prin intermediul picturii bisericeşti, privitorii(credincioşii) văd şi învaţă în acelaşi timp viaţa şi faptele Mântuitorului, virtuţile martirilor şi a sfinţilor care au murit pentru credinţă în Dumnezeu. Deci pictura bisericească prezintă totodată şi „documente şi izvoare de istorie”. Bisericile ortodoxe nu sunt şi nu se zugrăvesc la întâmplare, ci după un anumit sistem sau program iconografic. Ideea de bază sau principiul general care stă la baza acestui sistem sau program iconografic şi care fixează locul fiecărei scene sau figuri/reprezentări sfinte pe pereţii bisericii este concepţia teologică.

                    Distribuirea picturii în ansamblul arhitecturii şi iconografic al bisericii este determinată pe de-o parte de rolul şi funcţia specială a fiecărei părţi a bisericii în cultul liturgic, iar pe de altă parte de semnificaţia simbolică şi mistică a fiecăreia din aceste părţi. Cu alte cuvinte decorul iconografic al bisericii trebuie să fie în strânsă legătură cu arhitectura

şi formele acesteia, şi totodată cu destinaţia şi simbolismul ei în cultul otodox.

Astfel ţinând cont de importanţa acordată picturilor precum şi a spaţiului arhitectural în cadrul serviciului religios, este foarte important de remarcat simbolistica fiecărui spaţiu în parte şi câteva observaţii succinte asupra modului în care acestea au evoluat.

               Pentru alcătuirea programului iconografic s-a avut în vedere destinaţia bisericii - biserică ortodoxă de mir -, structura arhitecturală a monumentului şi hramul bisericii (Sfântul și dreptul Simeon și sfânta prorociță Ana).

Mulțumim credincioșilor și întregii echipe de implementare a proiectului, a tuturor colaboratorilor și autorității finanțatoare Departamentul Românilor de pretutindeni.