Adunarea Parohială 17.01.2021

Adunarea Parohială 17.01.2021

Adunarea Parohială 17.01.2021

 

      Conform statutului de organizarea al Episcopiei ortodoxe Române a Italiei, astăzi în toate parohiile din Italia, după Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, a avut loc Adunarea Parohială unde s-a ales consiliul și comitetul parohial pentru anul 2021, s-a dat darea de seamă pentru 2020, s-a votat Bilanțul pe anul 2020 și s-a votat Planul pe anul 2021, s-a înlocuit un membru mirean ce va participa in sistem online din partea parohiei noastre la Adunarea Eparhială. Mulțumim Bunului Dumnezeu pentru toate darurile revărsate peste parohia noastră și ne rugăm Domnului să reverse darurile Sale și în anul ce a sosit. Urăm bun venit noilor consilieri și membri ai comitetului parohial și mulțumim tuturor celor care au onorat această demnitate până astăzi în parohia noastră.
#OparohieDe10!
#ÎmpreunăCtitoriȘiLucrătoriPentruEternitate