Preotul Alin Iarca

Preotul Alin Iarca


M-am născut în oraşul Buzău, din părinţii creştini ortodocși, Aurel şi Anişoara.

Leagăn al copilăriei mi-a fost Biserica Parohială Berca, situată în apropierea locuinţei părinteşti, în sânul căreia am dobândit bogate cunoştinţe religioase şi înclinaţia spre preoţie.

Clasele primare şi gimnaziul le-am urmat la Şcoala Generală din localitatea Berca. În urma examenului de admitere, am devenit elev al Seminarului Teologic Liceal Monahal “Mitropolit Grigorie Dascălul” de la Mănăstirea Căldăruşani, localitatea Gruiu, judeţul Ilfov, iar ulterior m-am transferat la Seminarul „Nifon Mitropolitul” din Bucureşti pe care l-am absolvit.

Am absolvit Facultatea de Teologie din cadrul Universităţii Valahia din Târgovişte, specializarea Teologie Pastorala unde m-am prezentat la examenul de licenţă cu lucrarea: „Problematica Pastorală a Parohiei din Diasporă”, întocmită sub îndrumarea ştiinţifică a Părintelui Profesor Marian Vîlciu, şef de catedră al Secţiei de Teologie Pastorală din cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Valahia”din Târgovişte.

În data de 01.09.2007 m-am căsătorit cu d-ra Stoica Andra Maria, primind binecuvântarea Preasfințitului Părinte Varsanufie, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Hirotonia întru diacon am primit-o în primăvara anului 2008, în ziua de 20 Aprilie, iar în data de 04 Ianuarie 2009 am fost hirotonit întru preot.

Prin decizia Preasfințitului Părinte Siluan, episcop al Episcopiei Ortodoxe Române din Italia, am fost numit preot paroh pe seama Parohiei Ortodoxe Române „Sfântul Apostol şi Evanghelist Matei” din Salerno-Italia, contribuind la punerea bazelor parohiei și filiilor din provincia Salerno.

În data de 01.01.2011 am fost transferat pe seama Parohiei Ortodoxe Române „Sfântul şi Dreptul Simeon şi Sfânta Prorociţă Ana” din Pescara- Italia, unde mă aflu și în prezent.

Absolvirea programului de Pastorație și duhovnicie, sesiunea 2015, în cadrul Centrului Ortodox de Studii și Cercetare Dumitru Stăniloae - Paris

În anul 2016 am început cursurile de master la disciplina Istorie și tradiție din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București, pe care le-am încheiat în anul 2018 prin susținerea dizertației cu titlul BISERICA ORTODOXĂ ȘI FENOMENUL SECULARIZĂRII. ANALIZĂ ȘI SOLUȚII

În data de 10.11.2016 am fost numit în cadrul Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei Inspector Eparhial pentru zona centru-sud până la data de 24.10.2017.

În data de 24.10.2017 am fost numit Protopop al Protopopiatului Abruzzo - Molise.

În data de 17.11.2017 responsabil cu organizarea parohiei Sfinții Mari Mucenici Serghie și Vah și reprezentant legal al acesteia situată în localitatea Lanciano până la data de 15.08.2020.

În data de 12.12.2017 am primit hirotesirea întru protoiereu al Protopopiatului Abruzzo - Molise. 

Deşi la început de drum, am reuşit să formăm împreună cu credincioşii noștri o comunitate puternică, misionară, demarând chiar şi un proiect de construcție a Bisericii parohiale și a școlii românești din Pescara.

În data de 25.04.2017 am organizat punerea pietrei de temelie a bisericii parohiale de la Pescara.

În data de 06.10.2018  am organizat prima Liturghie arhierească la biserica de zid nou construită în localitatea Pescara, primind din partea Preasfințitului Părinte Siluan, Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, o Gramata Episcopală.    

În data de 06.19.2021  am organizat sfințirea Troiței Ctitorilor de la parohia Pescara de către Preasfințitul Atanasie de Bogdanie încojutat de un sobor de preoți.

În data de 21.05.2022 am organizat binecuvântarea lucrărilor de pictură în frescă de la biserica din zid a parohiei Pescara, primind din partea Preasfințitului Părinte Siluan, Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, o Gramata Episcopală. Liturghia a fost săvârșită de către Preasfințitul Părinte Atanasie de Bogdania Vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei.   

Iunie 2022 absolvirea Cursului de formare civică pentru miniștrii de cult de la Universitatea  Sapienza Università di Roma  

În fiecare an am organizat în cadrul parohiei noastre școala parohială participând cu copiii școlii parohiale la toate evenimentele organizate la nivelul Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei. (a se vizita http://parohia-pescara.it/evenimente/activitati-cu-tinerii)

În fiecare an am organizat în cadrul parohiei diferite acțiuni cu carecter social care să contribuie la viața cetății. (a se vizita http://parohia-pescara.it/activitatea-sociala)

Fie ca Milostivul Dumnezeu, Cel ce pe toate le plineşte cu nemăsurata Sa iubire de oameni, să binecuvânteze ostenelile noastre şi să ne dăruiască un locaş de cult propriu, unde să ne putem simţi ca acasă şi unde să putem transmite urmaşilor noştri credinţa, tradiţiile şi identitatea noastră de români creştin-ortodocşi, iubitori de patrie şi cinstitori de Dumnezeu.